اجرای ایده شما

ووسکو ایده شما را بصورت کاملا اختصاصی طراحی و برنامه نویسی می کند. این نوع  برنامه مناسب افرادی است که بدنبال ساخت اپ خارج از دسته بندی های ذکر شده بوده اند.