تنوع برنامه ها

گروه ووسکو با توجه به توانایی خود امکان پیاده سازی برنامه های و نرم افزار های مختلف تلفن همراه شامل برنامه های اندروید و برنامه های IOS می باشد .